Citytax apart tonen bij online boeken

Ik wil graag dat de lokale belasting apart wordt weergegeven in de booking engine.
Deze functie is alleen beschikbaar als "Geavanceerd" is geselecteerd in het menu: Voorkeuren / Gebruikersinterface.

Ga naar de webboekingsinstellingen:

Instellingen/webboeking

Stel in het gedeelte "Geavanceerde instellingen" "Belasting samenvatten" in op "Weergeven".